Regulamin sklepu internetowego DESIGN CONTROLLERS

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 Poniższy regulamin określa zasady korzystania z naszego sklepu internetowego, znajdującego się pod adresem: www.designcontrollers.pl – zwany dalej sklepem

Sklep internetowy Design Controllers , dostępny pod adresem internetowym: www.designcontrollers.pl, prowadzony jest przez DESIGN OF GAMING ŁUKASZ MAJCHRZAK. z siedzibą w GLIWICACH. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 631 24 25 238, REGON 241768131, zwanym Administratorem. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Łukaszowi Majchrzak, dane kontaktowe: tel: +48 502 213 729, bok@designcontrollers.pl

§ 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 2.  Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Design Controllers, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6312425238, REGON 241768131

 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.designcontrollers.pl

 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin – Reguły dokonywania zakupów, do których kupujący jest zobowiązany przestrzegać - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 15. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym

 16. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 17. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: PSZCZYŃSKA 118C/30, 44-100 GLIWICE

 2. Adres do zwrotów i reklamacji: Wróbli 32/10, 40-534 Katowice

 3. Adres e-mail Sprzedawcy: bok@designcontrollers.pl

 4. Telefon sprzedawcy: +48 502 213 729

 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy  93 1050 1285 1000 0097 3439 9059

 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 - 18:00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1.   urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla FireFox, Internet Explorer, Comodo, Opera.

 2.   aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3.   włączona obsługa plików cookies, javascript.

 4.   zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży

 5. Dopiero cena ukazana w koszyku jest ceną za produkt, a nie cena, która pokazuje się klientowi na stronie sklepu – rozbieżności mogą wynikać z różnych przeglądarek oraz chęci dokonania zakupu z innego kraju niż Polska lub z powodu posiadania przez klienta Internetu, który ma serwery za granicami państwa.

 6. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1)  Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych :

a)      płeć,

b)      imię nazwisko,

c)      adres e-mail,

d)      hasło oraz data urodzenia.

e)  Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 1.   Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 2.   Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3, lub bezpośrednio do powołanego przez sklep administratora : dane kontaktowe BOK@designcontrollers.pl .

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1.   zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2.   wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 3.   zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

 4.   jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5.   kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

 6.   wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 7. Oczekiwać na maile ze statusami zamówienia na maila podanego przy zamówieniu.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu (każda metoda dostawy jest pokazywana przy produkcie):

a)            Przesyłka kurierska DPD, DHL Pocztex24, GLS,

b)            przesyłka kurierska pobraniowa DPD, DHL 

c)            InPost paczkomaty

d)            Odbiór osobisty – wcześniej prosimy o kontakt, w celu umówienia daty odbioru zamówienia.

e)            Wysyłka produktu za granice - CENA WYSYŁKI USTALANA INDYWIDUALNIE PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a)  Płatność za pobraniem inaczej przy odbiorze

b)  Płatność przelewem bankowym na konto Sprzedawcy

c)  Płatność kartą płatniczą (bez ponoszenia kosztów prowizji za przelew).

d)   Płatności obsługiwane przez Przelewy24 (bez ponoszenia kosztów prowizji za przelew).

e)  Płatności elektroniczne PayU (bez ponoszenia kosztów prowizji za przelew).

f)  Płatność za pomocą Kup z Twisto - Płacę online z imoje ( kupujesz teraz płacisz za 21 dni )

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl, Tpay.com lub Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

Tpay.com - spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dawniej Brachia Sp. J.) z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.798.500,00 zł w całości opłacony, NIP: 7773061579.

Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adressiedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

Imoje - płacę z Twisto - Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909. 

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) DESIGN OF GAMING ŁUKASZ MAJCHRZAK  ul. Pszczyńska 118c/30, 44-100 Gliwice  , (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej  www.designcontrollers.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)         przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

      a.   świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:

            art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

      b.   obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych

            (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

      c.   w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez   nich reklamacjami (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b)         przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w   ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o.  należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)         ING Bank Śląski S.A.

b)         Twisto Polska sp. z o.o. 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

8.2. TERMIN PŁATNOŚCI

8.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 Dnia Roboczego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeżeli po tym terminie wpłata nie zostanie odnotowana na naszym koncie bankowym zastrzegamy sobie prawo do możliwości anulacji zamówienia. 

 8.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. W przypadku braku odbioru paczki pobraniowej, sklep zastrzega sobie prawo do egzekwowania wszelkich kosztów poniesionych przez sklep związanych z wysyłka i realizacją zamówienia.

8.2.3 W przypadku, gdy klient dokonuje zamówienia i klika ,, zamawiam z obowiązkiem zapłaty" zobowiązany jest do uiszczenia wpłaty za zamówiony towar zgodnie z w/w regulaminem oraz podpisaniem w ten sposób umowy cywilno-prawnej, zawartej z naszym sklepem na odległość. 

8.2.4 W przypadku nie opłacenia zamówienia oraz braku poinformowania sklepu o chęci jego anulacji sklep ma prawo do domagania sie zapłaty za zamowiony towar. Jest to związane z tym, iż dokonując zamówienia na naszym sklepie rezerwujesz towar za ktory zobowiązujesz się do zapłaty, Towar jest rezerwowany u dostawców oraz sa wystawiane wszelkie dokumenty sprzedaży, które aby mogły byc anulowane muszą być poparte Twoim jednoznacznym odstąpieniem od umowy.  

8.2.5 W przypadku, gdy kupującym jest przedsiębiorca, do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura Vat, która zobowiązuje kupującego do opłacenia zamówienia. W przypadku braku opłacenia Faktury Vat w terminie wskazanym na dokumencie, sklep ma prawo do egzekwowania należności na drodze sądowej oraz wysyłkę wezwań do zapłaty za zamówiony towar ( wiąże się to z dodatkowymi kosztami ).

 

Jak wysyłamy nasze paczki:

I.   ZASADY DOSTARCZENIA PACZKI DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ( kurier )

a)  Podczas zamawiania podaj wszystkie dane niezbędne do skontaktowania się z Tobą oraz wysłania zakupionego produktu pod wskazany adres.

b)      O przewidywanym terminie dostawy powiadomimy mailowo bądź przez naszego konsultanta. Zawsze możesz skontaktować się z naszym sklepem mailowo lub telefonicznie, aby uzyskać aktualne informacje.

c)  W wyznaczonym dniu, pod wskazanym adresem powinna znajdować się dorosła osoba, która będzie uprawniona do odbioru produktu.

d)  W wypadku płatności przy odbiorze pamiętaj, aby osoba odbierająca zakupiony produkt miała przy sobie niezbędną kwotę, ponieważ nie jest możliwa zapłata kartą płatniczą.

e)  Brak osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, bądź brak możliwości zapłaty określonej kwoty może spowodować utrudnienia w dostawie zakupionego produktu.

f)   Zwykle możliwe jest umówienie kolejnego terminu dostawy, jednak zależy to od regulaminu firmy kurierskiej.

Dostawa przesyłki o masie całkowitej (jednego opakowania) do 30 kg dostarczana jest do drzwi.

g)      Podczas odbioru przesyłki koniecznie sprawdź jej stan techniczny z zewnątrz (opakowanie), jak i zawartość w obecności kuriera. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości wskazane jest bezzwłoczne sporządzenie odpowiedniego protokołu szkody.

h)      W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń„ mechanicznych możesz odmówić przyjęcia towaru.

W przypadku problemów, zawsze możesz zadzwonić pod numer naszego sklepu w celu wyjaśnienia niejasności.

i)        W przypadku sytuacji oczekiwania na zaksięgowanie płatności na naszym koncie i międzyczasie wyprzedania się danego towaru - wysyłka może być dłuższa, o czym klient jest zawsze informowany mailowo lub telefonicznie.

j)        Polecamy korzystać z szybkich płatności, abyśmy mogli jak najszybciej realizować zamówienie.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1.   Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu.
  Przepis ten stosuje się także od dnia 01.01.2021 i wszystkich umów zawartych od tego dnia również dla klienta będącego osoba fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, ze nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalnością gospodarcza, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
    Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 2.   Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3.   W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 dla każdego produktu osobno ustawowe 14dni, od dnia otrzymania produktu

 4.   W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 5.   Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 6.   6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 7.   W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 8. Aby zwrot mógł zostać dokonany należy niezwłocznie lub maksymalnie do 14 dni od poinformowania sklepu wysłać sprzedawcy zwracany produkt.

 1.   Skutki odstąpienia od Umowy:

a)    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b)   W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c)    Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d)       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e)        Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f)        Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu,

g)    Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

h)   Przyjęcie zwrotu towar pełnowartościowego możliwe jest pod warunkiem, że zwracany towar: nie jest uszkodzony, nie nosi śladów używania, posiada opakowania producenta.

 

 1. Kto może odstąpić od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:

a)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c)  w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d)  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e)  w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g)  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i)    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j)    o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11 Reklamacja i gwarancja

1)  Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 

2)  W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3)      Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Od dnia 01.01.2021 dla umów zawartych od tego dnia dla klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika. że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów CEIDG. Przysługuje im według prawa możliwość zgłaszania reklamacji. Zgodnie z artykułem 558 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

4)  Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

5)  Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6)  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7)  Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: DESIGN CONTROLLERS ul. Wróbli 32 / 10, 40-534 Katowice 

8)  W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 12WYMIANA:

Wymiany w naszym sklepie są możliwe jedynie po uprzednim kontakcie ze sprzedającym. W celu dokonania wymiany prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia przebiegu wymiany, tak aby obie strony były zadowolone oraz zapobiegając wymianie produktu na coś, czego nie ma już w ofercie sklepu DESIGN CONTROLLERS

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1.   Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2.   Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 3.   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 4.   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 5.   Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, zwany dalej administratorem, który powierzył przetwarzanie danych osobowych ŁUKASZOWI MAJCHRZAK, dane kontaktowe Tel: +48 502 213 729.

 2.     Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

 1. zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,

 2. doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie ,

 3. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,

 4. zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,

 5. przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów

 6. a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. W takim przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

 7. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora Dane jakie są przetwarzane w tym wypadku to: : imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są : Kurier FEDEX, GLS, DPD, DHL.

 8. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym, w zależności od wybranej metody płatności może być to : PayU, Przelewy24,Tpay

 9. W przypadku zamówienia produktu, który jest wysyłany bezpośrednio z magazynu zewnętrznego , tj, hurtowni z którymi sklep współpracuje zostaną przekazane dane tj: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy

 10. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;

 11. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

 12. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

§ 14

GIODO

1. Baza danych Sklepu została zgłoszona do GIODO.

§ 15

Metody i środki techniczne służące wykrywaniu, korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

1.Zastosowane przez Sprzedawcę oprogramowanie pozwalające na poprawianie błędów jest udostępnione Klientowi w fazie wyboru Towarów oraz w fazie wprowadzania danych osobowych. 

2. Informacja wyświetlająca „koszyk”, znajdująca się w prawym, Górnym rogu strony, pozwala na bieżącą kontrolę ilości zamówionych Towarów oraz ich ceny łącznej. 

3. Usuwanie błędnie zamówionych Towarów następuje poprzez wybranie pola wyboru „Usuń produkt z koszyka” - ikonka kosza w koszyku na stroni.

 Po wprowadzeniu kursora myszki w pole „+” lub,-" można zmienić ilość wybranego Towaru lub wykasować zawartość pola co spowoduje automatyczne usunięcie wybranego wcześniej Towaru z formularza zamówienia. 

4. Również w fazie wprowadzania danych osobowych można wrócić do formularza zamówienia w celu jego modyfikacji, klikając w pole „Pokaż koszyk” w menu głównym.

 5. Jeżeli w trakcie procesu zawierania umowy Klient stwierdzi, że system źle obliczył należność, wystarczy zrezygnować z potwierdzenia zamówienia, co skutecznie chroni Klienta przed zawarciem wadliwej umowy.

W takiej sytuacji prosimy o wysłanie powiadomienia do Sprzedawcy pocztą elektroniczną, przy wykorzystaniu zakładki „Kontakt” znajdującej się w menu głównym.

 6. Jeżeli błąd w obliczeniu należności Klient wykrył po odebraniu przesyłki, wystarczy powiadomić o tym niezwłocznie Sprzedawcę e-mailem, telefonicznie lub na piśmie. Powołanie się na numer zamówienia znacznie ułatwi odszukanie formularza zamówienia ze źle obliczoną należnością. Sprzedawca niezwłocznie, po otrzymaniu zawiadomienia, przeprowadza stosowną korektę oraz, w przypadku zawyżenia należności, zwraca nadpłaconą kwotę. 

7. Jeżeli klient zorientuje się, że źle wprowadził swoje dane zawsze może do nich powrócić - klikając w 3 krok składania zamówienia jakim jest ADRES.

8. Do każdego etapu składania zamówienia można przejść ponownie do czasu kliknięcia przycisku,, zamawiam i płacę" - wystarczy najechać kursorem myszki na wybrany etap i klienta przenosi na dany punkt.

9. Dane zamówienia można także zaktualizować, poprawić lub zmienić poprzez kontakt telegeniczny z naszym pracownikiem pod numerem telefonu kontaktowego: 502 213 729 lub wysyłając maila z taką prośba na bok@designcontrollers.pl 

§ 16

 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

 

§ 17

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.designcontrollers.pl odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)

 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

Formularz reklamacji Design Controllers

 

 

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

 

 

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ NASZ SKLEP I KONSULTANCI SŁUŻĄ POMOCĄ.

 

 

Przydatne linki:

 Gwarancja MANTA

Gwarancja Skymaster

Gwarancja Garett

Gwarancja firmy Sony PlayStation

Gwarancja firmy Microsoft

 

 

Informujemy Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).

Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej:http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

Legenda:

* dotyczy Klientów, będących konsumentami